Medyum Nedir?

Medyum kelimesi Türkçe’ye Fransızca’dan geçmiş olup latince kökenlidir. Latince medium(aracı) anlamına gelmektedir. Medyumlar, ruhlar alemine geçiş yapan ve oradaki ölmüş canlıların ruhlarıyla iletişim kurabildiğini iddia eden kişilerdir. Spiritüel anlayıştaki insanlara göre medyumluk yeteneğine sahip olan kişiler bu yeteneklerini kötü çıkarlar için kullanmamalıdır.

Neo-spiritüel terminolojiye göre medyumlar sadece insan ruhlarıyla iletişim kurabilen basit kimseler olmamalıdırlar. Medyumların, medyumluk hakkında yeteri kadar biliye sahip olması , görgü ve deneyime sahip olması gerekmektedir. Medyumluğun gereklerini, vazifelerini yerine getirip sorumluluğunun bilincinde olmalıdır.

Medyum gerekli yeteneklere sahip olsa bile bu yeterli olmamaktadır. Medyumu transa sokan ve onu yönlendiren operatöründe bu yeteneklere sahip olması gerekir. Farklı çeşitlerde medyumlar mevcuttur. Peki medyumlar ne iş yapar?

Medyumlar Ne İş Yaparlar?

Her medyumun farklı bir ilmi ve yeteneği olduğundan medyumların yaptıkları işler saymakla bitmez. Her medyumun yeteneği ve bilgisi kendisiyle sınırlıdır. Medyumlar yaptıkları işlemler esnasında çeşitli eşyalar kullanmaktadırlar. Bunlar:

  • Tılsımlar
  • Iksirler
  • Vefkler
  • Büyüler
  • Muskalar

Bunlar genel olarak tüm medyumcuların kullandıkları malzemelerdir. Medyumcular binlerce çeşit muska kullanabilirler. Kullandıkları muskaların en bilineni Cevşen-ül Kebir’dir. Tılsımlar ise yapılan eşyaya ve yapılan işleme göre çeşitli türlerde bulunur. Medyumların kullandıkları Vefkler ise her kişiye özel olarak hazırlanmaktadır.

Medyumlara insanlar pek çok konularda ihtiyaç duymaktadırlar. En çok başvurulan konular arasında sırasıyla: aşk büyüsü, bağlama büyüsü ve geri döndürme büyüleridir. Bunların yanı sıra hastalık giderme, cin çıkarma, kayıp eşyaların bulunması içinde medyumlara ihtiyaç duyan insanlar vardır.

Medyumluk Yapmak Günah Mıdır?

Medyumlar insanların manevi sıkınlarından arındırılması için vardır. Medyumluk kolay elde edilen bir şey değildir. Medyumluk gerekli yetenek ve uzun süren eğitimler sonucunda elde edilir.

Medyumlar Allah’ın verdiği bu yeteneği iyi niyetle kullanıldığında günah yazılmaz fakat kötü şeyler için kullanılıyorsa medyumlar cezalandırılır. Bir çok kişi medyumlara gitmenin günah olduğunu düşündüğü için medyumlara gitmeye korkmaktadır.

Medyumluğun günah olup olmadığına kara vermek için yeteneği’nin Allah tarafından gelip gelmediğine bakılır.

Yorum yapın